શેન્ડોંગ જિયાક્સિન મશીનરી ઇક્વિપમેન્ટ કંપની, લિ.

ઉમેરો: ચાંગગૌ નગર, રેન ચેંગ જિલ્લો, જિનિંગ શહેર, શેન્ડોંગ પ્રાંત, ચીન.

ટેલ: 86-537-2580005

ફેક્સ: 86-0537-2580005

મોબાઇલ: 0086-18063230790

વેબસાઇટ: https://www.jxplasma.com